Academische Basisschool

 

Sinds augustus 2021 werkt CBS de Triangel actief aan de ontwikkeling van ‘onze’ academische basisschool. 

 

Een academische basisschool is ‘een school die schoolontwikkeling en innovatie (vernieuwing) verbindt met praktijkonderzoek, scholing en het opleiden op de werkplek van aankomend (studenten), nieuw en zittend personeel.’ 
Dat betekent dat wij investeren, meer dan andere basisscholen, in het opleiden van studenten. Studenten kiezen voor onze school, omdat ze hier goede praktijkvoorbeelden treffen en wij de studenten een rijke leeromgeving kunnen bieden. Daarnaast doen ze op onze school meer praktijkervaring op dan studenten die voor een reguliere stageschool kiezen. Het voordeel voor onze school is dat nieuwe, jonge studenten vaak frisse ideeën hebben, waarmee zij de school verder kunnen helpen. Op een academische basisschool is praktijkonderzoek belangrijk om het onderwijs voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Dit wordt gecombineerd met het opleiden van (nieuwe) leerkrachten.  Om een academische opleidingsschool te kunnen zijn hebben we een opleider in de school. 

 

Opleider in de school 
Marieke Dijkman (leerkracht groep 7) is onze opleider in school. Zij zorgt voor de indeling van studenten in de groepen, begeleidt de studenten en volgt hiervoor aanvullende trainingen. Daarnaast ondersteunt zij collega's bij het begeleiden van studenten. Zij begeleidt o.a. de PA-3 studenten in ‘het opleiden in de school’ traject. Marieke volgt samen met deze studenten een aantal colleges op de Hanzehogeschool en helpt de studenten met opdrachten binnen onze school. In de tweede helft van het schooljaar gaan de Pa-3 studenten onderzoek doen op onze school. 

 

Marieke legt samen met de studenten de brug tussen theorie en praktijk. Ook werkt zij samen met de Pedagogische Academie en denkt zij mee over verbeteringen van de opleiding voor studenten. Zij zal de kennis over de nieuwste onderwijsontwikkelingen die binnen de Pedagogische Academie beschikbaar is, delen binnen onze school. Zo blijven onze leerkrachten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

 

Onderzoek en onderzoekscoördinator

Tevens krijgt het team van CBS de Triangel de mogelijkheid en de ruimte om onderzoek te doen in samenwerking met de Hanzehogeschool. 

Er wordt bij ons praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, door studenten, maar in de toekomst ook door leden van ons team. Het onderzoek is gekoppeld aan schoolontwikkeling en innovatie en heeft als doel de kwaliteit van het handelen van leerkrachten te verbeteren. 

Voor het onderzoek krijgen we (voor nu eerst de studenten) begeleiding van een (externe) onderzoeksbegeleider van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Praktijkonderzoeken worden gedaan door derdejaars PA studenten en LIO studenten (leraar in opleiding, 4e jaars). Zij voeren een onderzoek uit in opdracht van onze school. Petra en Marieke zijn de onderzoek-coördinatoren op onze school. Zij zorgen voor concrete vragen waar onderzoek naar gedaan kan worden. Ook zijn zij sparringpartners voor derdejaars studenten en begeleiders van LIO-studenten bij hun onderzoek. 

 

Wat betekent het voor onze kinderen?

Een academische basisschool blijft vooral ook gewoon een basisschool, een veilige plek waar kinderen het fijn hebben en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Door onderzoek is er beter onderwijs mogelijk. Dat komt ten goede aan alle kinderen.

 

Wat betekent dit voor de ouders/verzorgers? 

Leren op de werkplek, schoolontwikkeling en onderzoek is iets op de achtergrond. Dat een academische basisschool net iets meer kan bieden, blijkt uit het feit dat onze leerkrachten een open en onderzoekende houding hebben en continu streven naar het beste onderwijs voor de kinderen. Voor ouders/verzorgers is het bovendien prettig dat ze leerkrachten treffen die zich als professionele gesprekspartner opstellen en die met de ouders/verzorgers hun blik kunnen en willen verruimen. 

 

We doen dit niet alleen 

We zijn onderdeel van de Academische Opleidingsschool Primair Onderwijs Noord-Nederland (AOS PO NN). Hierin zitten schoolbesturen en scholen uit Noord Nederland. We werken samen voor 2 belangrijke doelen: het verbeteren van de kwaliteit van het opleiden van studenten en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op de basisschool door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. 

 

 

Als academische basisschool willen wij een lerende organisatie zijn. Iedereen leert er met, door en van elkaar: studenten van alle opleidingsjaren, leerkrachten, directie, opleidingsdocenten, onderzoekers en ouders. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.